Samenwerken en contact

Graag werk ik samen met retailers en brands om te kijken bepaalde items in de picture te zetten. Tevens bestaat de mogelijkheid om items te laten reviewen of terug te laten komen in een gestylde shoot. Ook een advertorial behoort tot de mogelijkheden, samen kunnen we kijken wat de beste optie is.

Contact

Mocht je hierin interesse hebben neem dan via mail contact met mij op: elise@littlestyleguide.nl

Disclaimer

Alle foto’s en tekst op dit blog behoren toe aan Little Style Guide (by Elise). Little Style Guide heeft het exclusieve recht om deze openbaar te maken, en te verveelvoudigen. Derden mogen geen kopieën en/of reproducties maken, of het werk tentoonstellen of verkopen zonder de toestemming van Little Style Guide (by Elise). Dit alles staat vast in Artikel 1 van het Auteursrecht, en luidt als volgt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”